Solarno grijanje – grijanje uz pomoć solarnih kolektora

A.C.Instalacije već dugo vremena oprema objekte sustavima solarnog grijanja. Solarno grijanje sve je popularnija metoda grijanja prostora jer se pokazala kao učinkovit, dugoročno jeftin i ekološki prihvatljiv način grijanja stambenih i poslovnih prostora.

Distributer smo hrvatske tvrtke koja je specijalizirana isključivo za proizvodnju i prodaju termičke solarne opreme Horvatic d.o.o.

Prepoznali smo sve prednosti ove tehnologije te smo je kroz  sada već dugogodišnje iskustvo spremni ponuditi našim klijentima.

Pogledajte galeriju slika:

 

naslovna_r2_c2-1

 

 

solarni-kolektor-CVSKC-10_v

 

 

 

solarni-kombinirani-spremnik-tople-vode-slika-11415185

 

 

701_wtf

 

Grijanjem korištenjem solarnih kolektora grije se sanitarna voda tokom godine, a primjenjuje se i na instalacijama centralnog grijanja u zimskom periodu.

Preporučujemo ovaj oblik grijanja sanitarne vode jer:

 • Energija sunca je stalna, teoretski se koristi 365 dana u godini
 • Energija sunca je ekološki čista i besplatna.
 • Troškovi ugradnje sistema su mali u odnosu na vijek eksploatacije i samo se jednom plaćaju kod ugradnje sistema.

 

Princip funkcioniranja i dijelovi sustava

Solarni sustavi za grijanje potrošne vode sastoje se iz više komponenti. Najvažnija komponenta je krovni solarni kolektor. Više solarnih kolektora, prema potrebi, mogu biti spojeni serijski ili paralelno. Oni su dio zatvorenog kružnog sistema tekuće vode kojeg nazivamo kolektorski kružni tok. U njemu se nalazi tekućinu koja sunčevu toplinu s kolektora putem izmjenjivača topline prenosi na bojler. Iz bojlera se direktno uzima topla voda prema potrebi. Ukoliko nema Sunca, vodu dodatno zagrijava konvencionalni sustav za grijanje vode do željene temperature.

Solarni se sustavi za grijanje u najvećem broju slučajeva koriste kao dodatni izvori topline, dok kao osnovni služe plinski, uljni ili električni kotlovi. Njihova je primjena kao osnovni izvori topline za sustave grijanja rijetka i ograničena na područja s dovoljnom količinom Sunčevog zračenja tijekom cijele godine, u kojima su ujedno i klimatski uvjeti povoljniji pa je sezona grijanja kratka.

Osnovni dijelovi solarnih sustava su:

 • Solarni kolektori
 • spremnik tople vode s izmjenjivačem topline
 • solarna stanica s crpkom i regulacijom
 • razvod s odgovarajućim radnim (solarnim) medijem

Solarni kolketori

Solarni kolektor je središnji dio svakog solarnog sustava i on služi za skupljanje sunčeve topline i njeno prenošenje na prikladni medij koji grije vodu (najčešće je to mješavina vode i glikola). Sunčeva energija prolazi kroz prozirnu površinu koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu U njihove najvažnije dijelove ubrajaju se:

 • kućište s odgovarajućom toplinskom izolacijom, priključcima, sabirnim vodovima i pričvrsnim elementima
 • apsorberske plohe koje služe za potpunu apsorpciju toplinskog (IC) dijela Sunčevog zračenja i njegovu pretvorbu u korisnu toplinu
 • pokrov koji se izrađuje od uobičajenog prozorskog ili vodenog bijelog stakla ili od polimernih materijala ojačanih staklenim vlaknima.

Dvije osnovne izvedbe kolektora:

Spremnik vode

Spremnik tople vode je dio solarnog sustava koji služi za izmjenu topline s ogrjevnim medijem sustava grijanja ili potrošnom toplom vodom te za njihovu pohranu. Osnova dobrog djelovanja sistema je dobra usklađenost kolektora sa rezervoarom tople vode i izmjenjivačem topline. U rezervoaru tople vode nalaze se slojevi vode različite temperature od dna (hladna voda) prema vrhu (topla voda) pa su stoga dobri rezervoari uski i visoki što omogućava optimalno djelovanje i strujanje topline. Topla voda struji prema vrhu rezervoara (odakle se uzima za potrošnju), te je njena temperatura na vrhu tim veća što je rezervoar duži i uži. Ukoliko sunčevo zračenje nije dovoljno, voda se dodatno zagrijava sistemom konvencionalnog grijanja vode.

Dvije osnovne izvedbe spremnika:

 • jednostavan – samo za pripremu PTV-a
 • kombiniran – za sustave grijanja potrošne vode i prostora sastavljen od dva spremnika – jednog u drugom, pri ćemu se voda iz unutarnjeg spremnika koristi za radijatore.

U oba slučaja, spremnik mora biti dobro izoliran.

Solarna stanica

Solarna stanica s crpkom predstavlja središnji dio cijelog solarnog sustava jer omogućava strujanje solarnog medija, dok automatska regulacija vodi računa o sigurnom pogonu cijelog sustava i usklađivanju njegovog rada sa sustavom grijanja i pripreme PTV-a, odnosno uvjetima u okolici kao što su promijenjene potrebe za toplinom, iznimno niske ili visoke vanjske temperature koje mogu oštetiti sustav i sl. Treba napomenuti da postoje i izvedbe solarnih sustava koje ne koriste crpku (tzv. termosifonski sustavi), već se u njima strujanje zasniva na gravitacijskom djelovanju zbog razlike temperatura, odnosno gustoće solarnog medija.

Solarni medij

Solarni medij je tvar koja struji (cirkulira) kroz sustav, odnosno cijevi razvoda solarnog kruga od kolektora do spremnika ukojemu dolazi do izmjene topline s potrošnom toplom vodom ili ogrjevnim medijem sustava grijanja. Kao solarni medij najčešće služi voda, odnosno njezina smjesa s glikolom ili drugim sredstvima za sprječavanje smrzavanja.

izvor: www.solarnogrijanje.com